Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 179 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 63 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 10.335 rapid tests και ανευρέθηκαν 1.409 θετικά (13.63%). Από τις 1.409 περιπτώσεις, οι 710 αφορούν άνδρες και οι 699 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 52,04 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
17 αρνητικά rapid tests.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
24 rapid tests, με 5 θετικά (20.83%), αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
21 rapid tests, με 9 θετικά (42.86%), αφορούν σε 6 άνδρες και 3 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 44 έτη.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
80 rapid tests, με 8 θετικά (10%), αφορούν σε 3 άνδρες και 5 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 55 έτη.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
7 αρνητικά rapid tests.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
2 αρνητικά rapid tests.