Την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκαν 149 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 63 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 3.441 rapid tests και ανευρέθηκαν 234 θετικά (6.8%).Από τις 234 περιπτώσεις, οι 108 αφορούν άνδρες και οι 126 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 51,53 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
12 rapid tests, με 3 θετικά (25%), αφορούν σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 60 έτη.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
3 αρνητικά rapid tests.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
10 rapid tests, με 2 θετικά (20%), αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα, με διάμεση ηλικία τα 69 έτη.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
38 rapid tests, με 4 θετικά (10.53%), αφορούν σε 1 άνδρα και 3 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 47 έτη.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
11 rapid tests, με 3 θετικά (27.27%), αφορούν σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες, με διάμεση ηλικία τα 18 έτη.