Την Τρίτη 7 Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκαν 177 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 63 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 5.308 rapid tests και ανευρέθηκαν 400 θετικά (7.54%). Από τις 400 περιπτώσεις, οι 194 αφορούν άνδρες και οι 206 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 50,73 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
10 αρνητικά rapid tests.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
12 αρνητικά rapid tests.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
9 rapid tests, με 1 θετικό (11.11%), αφορά σε 1 άνδρα ηλικίας 22 ετών.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
13 αρνητικά rapid tests.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
46 rapid tests, με 1 θετικό (2.17%), αφορά σε 1 γυναίκα ηλικίας 48 ετών.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
6 αρνητικά rapid tests.