Σέρρας

Σαν σήμερα στα… Σέρρας, Το έτος ——>>>> 1913 : Τη μέρα αυτή διεξήχθη η ιστορική μάχη «Πλατανούδια» Τερπνής.
5 ημέρες πριν - 39 views

Σαν σήμερα στα… Σέρρας, Το έτος ——>>>> 1913 : Τη μέρα αυτή διεξήχθη η ιστορική μάχη «Πλατανούδια» Τερπνής.

Οι Βούλγαροι στην προσπάθειά τους να ελέγξουν την περιοχή της Νιγρίτας απέστειλαν ένα ολόκληρο τάγμα το οποίο ήταν στρατοπεδευμένο στην […]