Ένας μισθωτός ασφαλισμένος λαμβάνει σύνταξη όταν επέλθει η αντίστοιχη ασφαλιστική περίπτωση (γήρας, αναπηρία, θάνατος) και εφ’ όσον πληρούνται οι νόμιμες χρονικές προϋποθέσεις ασφαλίσεως.

Επιπροσθέτως οι μισθωτοί ασφαλισμένοι και εφ’ όσον συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για πλήρη σύνταξη γήρατος μπορούν να αποχωρούν ή να απολύονται από τον εργοδότη δικαιούμενοι το 50% της νόμιμης αποζημίωσης απόλυσης αν δεν έχουν επικουρική ασφάλιση ή το 40% αν έχουν.

Τη μειωμένη αυτή αποζημίωση δικαιούνται και οι μισθωτοί, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, που απολύονται ή αποχωρούν πριν τη λήξη της για να συνταξιοδοτηθούν. Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λόγω συνταξιοδότησης λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, πριν την λύση της σύμβασης εργασίας, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Όπως ρητώς αναφέρεται στη νομοθεσία, προϋπόθεση καταβολής της μειωμένης αποζημιώσεως είναι η συμπλήρωση προϋποθέσεων λήψεως πλήρους συντάξεως γήρατος στον Οργανισμό κυρίας ασφαλίσεως και πλέον e-ΕΦΚΑ.

Για τον υπολογισμό αυτής της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη οι τακτικές αποδοχές του τελευταίου μήνα, πριν τη λύση της σύμβασης εργασίας, υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Να τονιστεί ωστόσο ότι δεν εμπίπτουν στην ρύθμιση αυτή όσοι συμπληρώνουν προϋποθέσεις λήψεως μειωμένης συντάξεως.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση όσων λαμβάνου σύνταξη αναπηρίας.

Ειδικότερα πλήρης σύνταξη γήρατος σε περίπτωση αναπηρίας απονέμεται κατ’ εξαίρεσιν στους τυφλούς κατά τον Ν. 612/77, καθώς και όσους συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν στον Ν. 612/77, ήτοι παραπληγικοί και τετραπληγικοί, καθώς και σε όσους συνταξιοδοτούνται λόγω μιας σειράς ασθενειών  (πάσχοντες από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, που υποβάλλονται σε μετάγγιση κλπ), εφόσον για τις παθήσεις τους αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%).

Στις ανωτέρω περιπτώσεις αναπηρίας απονέμεται, πλήρης σύνταξη γήρατος και συνεπώς οι ανωτέρω εργαζόμενοι εμπίπτουν στις διατάξεις της ως άνω ρύθμισης και ως εκ τούτου δικαιούνται αποχωρούντες ή απολυόμενοι της μειωμένης αποζημιώσεως (40% η 50% ανάλογα).

Η απαρίθμηση των περιπτώσεων είναι όπως προκύπτει αποκλειστική. Συνεπώς δεν υπάγονται στη ρύθμιση του Ν. 435/76 και άλλοι ανάπηροι κατά 67% ή περισσότερο, π.χ. καρκινοπαθείς ή πάσχοντες από άλλη ασθένεια δημιουργούσα αναπηρία.

πηγή: https://www.andreasmichailos.gr/news/apozemiose-logo-syntaxiodoteses