Την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022, πραγματοποιήθηκαν 192 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 64 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 10108 rapid test και ανευρέθηκαν 1315 θετικά (13.01%). Από τις 1315 περιπτώσεις, οι 668 αφορούν άνδρες και οι 647 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 50,41 έτη.

Στην περιφερειακή ενότητα Σερρών διενεργήθηκαν δράσεις από τον ΕΟΔΥ στις εξής περιοχές, με τα εξής αποτελέσματα:

=ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ
32 rapid test με 1 θετικό (3.13%) αφορά σε 1 γυναίκα ηλικίας 75 ετών

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
18 rapid test με 7 θετικά (38.89%) αφορούν σε 4 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 63 έτη

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
14 rapid test με 2 θετικά (14.29%) αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 30 έτη

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΡΟΔΟΛΙΒΟΥ
13 rapid test με 1 θετικό (7.69%) αφορά σε 1 άνδρα ηλικίας 68 ετών

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
108 rapid test με 19 θετικά (17.59%) αφορούν σε 10 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 48 έτη

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
9 rapid test με 3 θετικά (33.33%) αφορούν σε 1 άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 70 έτη

=ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
2 αρνητικά rapid test