Το έτος ——>>>> 1931

Αναγγέλθηκε ο ηλεκτροφωτισμός της πόλης των Σερρών από τις εγκαταστάσεις «Νάσιουτζικ» ως εξής: «ΗΛΕΚΤΡΟΦ?ΤΙΣΜΟΣ ΣΕΡΡ?Ν ΑΝΑΔΟΧΟΣ Κ?Ν. ΝΑΣΙΟΥΤΖΙΚ Προς Τους Δημότας Σερρών. Λαμβάνω την τιμήν όπως αναγγείλω είς τους κατοίκους Σερρών ότι από 1ης Φεβρουαρίου θέλουσι τεθεί αί εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού της πόλεώς μας είς κανονικήν εκμετάλλευσιν όθεν παρακαλώ τους επιθυμούντας να ηλεκτροφωτισθώσι όπως εγκαίρως δηλώσωσι τούτο ίνα επιθεωρηθώσι αί εγκαταστάσεις αυτών, συμφώνως τώ νόμω, και καταστή δυνατή ή παροχή ρεύματος. Εν Σέρραις τη 7η Ιανουαρίου 1931. Ανάδ. Ηλεκτροφωτισμού Κ. ΝΑΣΙΟΥΤΖΙΚ».

(93)Το έτος ——>>>> 1933

Στο ζαχαροπλαστείο Χριστοδούλου, δόθηκε με μεγάλη επιτυχία η χοροεσπερίδα του Ισραηλιτικού Ομίλου Σερρών, με τις εισπράξεις της υπέρ των απόρων μαθητών της ισραηλιτικής σχολής και στην οποία θα παρέστη «…η εκλεκτικωτέρα μερίς της Σερραϊκής κοινωνίας» όπως έγραψαν οι εφημερίδες.

(91)Το έτος ——>>>> 1934

Στα «Διονύσια», στις 7 π.μ. έδωσε ρεσιτάλ ο «διακεκριμένος έλλην βαθύφωνος του ιταλικού μελοδράματος» Γ. Δρακόπουλος.

(90)Το έτος ——>>>> 1937

Στον κινηματογράφο «Πάνθεον» προβάλλονταν η ταινία «Το κοράκι» με τον Μπόρις Καρλώφ και εκτός προγράμματος «Το περιπλανώμενο πιάνο» με τους Χονδρό – Λιγνό.

(87)Το έτος ——>>>> 1961

Ο Μητροπολίτης Σερρών Κωνσταντίνος κατά κόσμον Κωνσταντίνος Μεγγρέλης παραιτήθηκε οικειοθελώς από τον θρόνο «λόγω γήρατος».

(63)