Ο Δήμος Βισαλτίας διοργανώνει την 2η Ανθοκομική Έκθεση Βισαλτίας 2023 από 5 Απριλίου έως και 9 Απριλίου 2023, στην Πλατεία του Δημαρχείου, στη Νιγρίτα.

Παρακαλούνται οι φυτωριούχοι, ανθοπαραγωγοί και έμποροι του Νομού Σερρών, αλλά και κάθε επαγγελματίας ή επιχείρηση του Νομού Σερρών που έχει σχέση με το αντικείμενο και επιθυμεί να συμμετάσχει στην Έκθεση, να δηλώσει με αίτηση στον Δήμο Βισαλτίας την συμμετοχή του μέχρι και την Παρασκευή  31 Μαρτίου 2023 και ώρα 1:30μ.μ.

Απαραίτητα έγγραφα συμμετοχής:

  1. Δελτίο συμμετοχής- Συμφωνητικό (συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο)
  2. Αντίγραφο της άδειας υπαίθρου εμπορίου του παραγωγού/επαγγελματία ή άδεια λειτουργίας της επιχείρησης
  3. Παράβολο συμμετοχής, αντιτίμου 25 ευρώ από το ταμείο του Δήμου Βισαλτίας

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Καδής Ευστράτιος Τ. 23223-53436