Έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6-2010) όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 5056/2023 και την εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. 1237/94548/06.11.2023), την υπ΄ αρ. 375/39167/2-6-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: “Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου” τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τ.Α/9-7-2022) σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε Tακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση του Σώματος, που θα γίνει στις 26 Ιουνίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ.568/2024 ΑΔΕ με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών σύμφωνα με τα άρθρα 27 & 29 του ν.5056/2023.».

Εισηγητής : Ο Αντιδήμαρχος κ. Κουφοτόλης Νικόλαος

ΘΕΜΑ 2ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 (17η), για την ενίσχυση κωδικών εξόδων της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών.

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Μπάρμπα Μαγδαληνή

ΘΕΜΑ 3ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 (18η), για την ενίσχυση κωδικών εξόδων της Δ/νσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών.

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Μπάρμπα Μαγδαληνή

ΘΕΜΑ 4ο: Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 (19η), για την ενίσχυση κωδικών εξόδων που αφορούν τακτικές αποδοχές και εργοδοτικές εισφορές.

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Μπάρμπα Μαγδαληνή

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο μνημόνιο συνεργασίας του Δικτύου Πόλεων για την ένταξη (Cities Networkfornlntegration)

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Φρυδάς Νικόλαος

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο υπ’αρ.243 αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Επταμύλων, σε υφιστάμενη οδό για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γάτσιος Αθανάσιος

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση εισόδου – εξόδου οχημάτων στο αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Σερρών με ΚΑΕΚ 441214766122, σε υφιστάμενη αγροτική οδό για την έκδοση άδειας λειτουργίας

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γάτσιος Αθανάσιος

ΘΕΜΑ 8ο : Καθορισμός αμοιβής Δικηγόρου

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Μπάρμπα Μαγδαληνή

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΡΙΓΚΑ

Κοινοποίηση:

1. κ. Γενικό Γραμματέα του Δήμου

2. κα. Δ/ντρια Διοικητικών Υπηρεσιών

3. κα. Δ/ντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

4. κα. Δ/ντρια Τ.Υ.Δ.

5. κα. Δ/ντρια Καθαριότητας

6. κα. Δ/ντή Ανάπτυξης & Αγροτ. Οικονομίας

7. κ. Δ/ντη Κοινων.Προστασ.,Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού

8. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων

9. Σύλλογο Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Σερρών

10. Πρόεδρο Τ.Σ. Νέων

11. Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο

Π. Κωστοπούλου 2

12. Εμπορικό Σύλλογο

Π. Κωστοπούλου 2

13. ΟΕΒΕΣ

Π. Κωστοπούλου 2

14. Οικονομικό Επιμελητήριο

Κ. Καραμανλή 14

15. Δικηγορικό Σύλλογο

Κ. Καραμανλή 53

16. Ιατρικό Σύλλογο

Τσαλοπούλου 12

17. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

Π. Μελά 16

18. ΔΙ.ΠΑ.Ε. – Ενταύθα

19. Σύλλογο Διπλ/χων Μηχ/γων και Ηλ/γων Μηχ/κων Σερρών

20. Συμβούλια Κοινοτήτων:

– Σερρών

– Μητρουσίου

– Λευκώνα

– Σκουτάρεως

– Αγίας Ελένης

– Αδελφικού

– Αναγέννησης

– Άνω Βροντούς

– Άνω Καμήλας

– Βαμβακιάς

– Βαμβακούσσης

– Ελαιώνος

– Επταμύλων

– Καλών Δένδρων

– Κάτω Καμήλας

– Κουβουκλίου

– Κουμαριάς

– Κωνσταντινάτου

– Μονοκκλησιάς

– Οινούσας

– Ορεινής

– Πεπονιάς

– Προβατά

– Χριστός

(Με την παράκληση να ειδοποιηθούν όλα τα μέλη των συμβουλίων σας )