Σέρρες: Θέμα νομιμότητας θέτει ο Δημοτικός Σύμβουλος Σερρών Τερζής Βασίλειος σε ανακοίνωση του, που αφορά την εκλογή αντιπροέδρου του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Σε επίσκεψη, την Πέμπτη το πρωί, 10 Νοεμβρίου, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση στις Σέρρες, πληροφορήθηκα επισήμως πως δεν ακολουθήθηκε η σωστή εφαρμογή της κείμενης Νομοθεσίας, ως προς την εκλογή από το Δημοτικό Συμβούλιο, του νέου Αντιπροέδρου του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. μετά την παραίτηση του μέχρι πρότινος Αντιπροέδρου και την εγκατάσταση νέων μελών.

Ανατρέχοντας στην απόφαση 278/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου, διαβάζω πως έχει τοποθετηθεί ο κ. Β. Χρυσανθίδης εκτός από μέλος του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α., με την ιδιότητα του πολίτη και ως Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Στις 26 Οκτωβρίου, στην 25η συνεδρίαση, στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εισηγητής ήταν ο κ. Δήμαρχος, με την αρωγή του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. α) Ουδέποτε έγινε αναφορά, πρόταση και αποδοχή του κ. Β. Χρυσανθίδη ως αντιπροέδρου του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. β) Ως απόρροια, ποτέ δεν ακολουθήθηκε έγκριση με αρχαιρεσία εκλογής του από το σώμα, για τη θέση του Αντιπροέδρου. Το οπτικοακουστικό απόσπασμα της συνεδρίασης το επιβεβαιώνει απόλυτα. Σε έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (9-11-2022), (το οποίο δημοσιοποίησε Σερραϊκό blog), γίνεται αναφορά στην κείμενη νομοθεσία σύμφωνα με την οποία, «…ο Πρόεδρος (στην περίπτωση που δεν είναι ο Δήμαρχος) και ο Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, εκλέγονται από το Δημοτικό Συμβούλιο εκ των μελών που το ίδιο έχει ορίσει ως μέλη του Δ.Σ του νομικού προσώπου».

Σέρρες: Μήπως επισύρει παράβαση καθήκοντος;

«…Δεν αρκεί η πρόταση και η αποδοχή ορισμού του Προέδρου και του Αντιπροέδρου αλλά απαιτείται να ακολουθήσει αρχαιρεσία εκλογή τους». Αντιλαμβάνεται κανείς πως εάν δεν έχει γίνει, από οποιαδήποτε άλλη αιτία, λάθος στην ανάρτηση της απόφασης στο πρόγραμμα «Διαύγεια», υπάρχει σκόπιμη παραπλάνηση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και παραποίηση της απόφασης.

Στο εν λόγω έγγραφό της, προς τον Δήμαρχο Σερρών και τον Πρόεδρο του Δ.Σ., η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, στην τελευταία παράγραφο αναφέρει: «Παρακαλούμε όπως τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να λάβουν γνώση του παρόντος εγγράφου και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες για τη σωστή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας…». Το έγγραφο πρωτοκολλήθηκε από τον Δήμο Σερρών την Τετάρτη, 9Νοεμβρίου 2022. Ακολούθησαν 2 εργάσιμες ημέρες. Σήμερα Δευτέρα, 14Νοεμβρίου, ακόμη δεν έχω λάβει ως Δημοτικός Σύμβουλος, επίσημη γνώση και ενημέρωση από τον Δήμο Σερρών.

Μήπως αυτό επισύρει και παράβαση καθήκοντος;